RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY 6 – LATKÓW

GWIAZDKI

6.30 – 7.45 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.

7.45 – 8.30 Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym, zabawy integrujące grupę. Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8.30 – 9.00     I ŚNIADANIE, czynności higieniczne

  1.    Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela
  2.    Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu

10.30 – 11.00   II ŚNIADANIE, czynności higieniczne

11.00 -12.15   Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, zapinania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola

12.15 – 12.30 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe

12.30 – 13.00   OBIAD, czynności higieniczne

13.00 – 13.30 Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce, wyciszenie

13.30 – 14.10     Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, pobyt na                

                       świeżym powietrzu

14.10 - 14.25   Czynności higieniczno – porządkowe

14.25 – 14.50   PODWIECZOREK, czynności higieniczne

14.50 – 16.15    Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne,

                 tematyczne, ogólnorozwojowe

16.15 – 16.30     Czynności higieniczne

16.30 – 17.00   KOLACJA

17.00 – 17.30     Zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali, rozchodzenie

                             się dzieci.