RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY 3 – LATKÓW

GWIAZDKI

7.00 – 7.45 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne –zabawy integrujące grupę, poranne ćwiczenia.

7.45 – 8.00 Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym, zabawy integrujące grupę. Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe                  w łazience.

8.00 – 8.30     I ŚNIADANIE, czynności higieniczne

  1. Realizacja zajęć edukacyjno- wychowawczych  z całą grupą w oparciu

  1. Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela

10.00 – 10.30   II ŚNIADANIE, czynności higieniczne

10.30 -11.30   Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, zapinania guzików – doskonalenie czynności). Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11.30 – 12.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe

12.00 – 12.30   OBIAD, czynności higieniczne

12.30 – 14.20   Przygotowanie do leżakowania, leżakowanie

14.20 - 14.50   Czynności higieniczno – porządkowe

14.50 – 15.15   PODWIECZOREK, czynności higieniczne

15.15 – 16.15         Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne,

                tematyczne, ogólnorozwojowe

16.15 – 16.30   Porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci