RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY 3 – LATKÓW

JAGÓDKI

7.00 – 7.45 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących uspołecznianiu dzieci.

7.45 – 8.30 Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym, zabawy integrujące grupę. Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe                w łazience.

8.30 – 9.00     I ŚNIADANIE, czynności higieniczne

  1. Realizacja zajęć edukacyjno- wychowawczych z całą grupą w oparciu

10.00 – 10.30   II ŚNIADANIE, czynności higieniczne

10.30 -12.00   Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, zapinania guzików – doskonalenie czynności). Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

12..00 – 12.30  Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe

12.30 – 13.00   OBIAD, czynności higieniczne

13.00 – 14.30   Przygotowanie do leżakowania, leżakowanie

14.30 – 15.15 Czynności higieniczno-porządkowe

15.15 – 15.40   PODWIECZOREK, czynności higieniczne

15.40 – 16.15         Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne,

                tematyczne, ogólnorozwojowe.

16.15 – 16.30   Porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci