RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY 6 - LATKÓW

JAGÓDKI

6.30 – 7.45       Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym, zabawy integrujące grupę.

7.45 – 8.00 Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności

                   porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8.00 – 8.30     I ŚNIADANIE, czynności higieniczne

  1. Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu

10.00 – 10.30   II ŚNIADANIE, czynności higieniczne

10.30 -11.45 Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych           w najbliższym otoczeniu przedszkola

11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe

12.00 – 12.30   OBIAD, czynności higieniczne

12.30 – 13.00 Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce, wyciszenie

13.00 – 14.35 Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, pobyt na                

                       świeżym powietrzu

14.35 - 14.50   Czynności higieniczno – porządkowe

14.50 – 15.15   PODWIECZOREK, czynności higieniczne

14.50 – 16.15 Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne,

               tematyczne, ogólnorozwojowe

16.15 – 16.30     Czynności higieniczne

16.30 – 17.00   KOLACJA

17.00 – 17.30   Zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali, rozchodzenie

                         się   dzieci.