RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY 4 -LATKÓW

JAGÓDKI

6.30 – 8.00         Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym, zabawy integrujące grupę.

  1. Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka. Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

9.00 – 9.30     I ŚNIADANIE, czynności higieniczne

  1.    Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

10.30 – 11.00   II ŚNIADANIE, czynności higieniczne

  1.    Czynności samoobsługowe przed wyjściem (ubieranie się, zapinania guzików,

suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Realizacja zajęć o podstawę programową.

12.45 – 13.00    Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

13.00 – 13.30     OBIAD, czynności higieniczne

13.30- 14.00   Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce, wyciszenie.

14.00 – 14.35   Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, pobyt na  

świeżym powietrzu. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-   stymulującym.

14.35- 14.50      Czynności higieniczno – porządkowe

14.50 – 15.15   PODWIECZOREK, czynności higieniczne

15.15 – 16.15     Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne,      

                   tematyczne, ogólnorozwojowe, pobyt na świeżym powietrzu.

16.15 – 16.30   Czynności higieniczne

16.30 – 17.00   KOLACJA

17.00 – 17.30               Zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali, rozchodzenie
                             się dzieci.