RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY 6 - LATKÓW

MOTYLKI

6.30 – 7.45       Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci, zabawy integrujące grupę.

7.45 – 8.00 Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności

                     porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8.00 – 8.30     I ŚNIADANIE, czynności higieniczne

  1.    Realizacja zajęć edukacyjno- wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę

programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

10.00 – 10.30   II ŚNIADANIE, czynności higieniczne

10.30 -11.45 Czynności samoobsługowe przed wyjściem (samodzielne ubieranie się, nauka wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe

12.00 – 12.30   OBIAD, czynności higieniczne

12.30 – 13.00 Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce, wyciszenie

13.00 – 14.35 Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, pobyt na                

                        świeżym powietrzu. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym.

14.35 - 14.50   Czynności higieniczno – porządkowe

14.50 – 15.15   PODWIECZOREK, czynności higieniczne

15.35 – 16.15         Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne,

                ogólnorozwojowe

16.15 – 16.30     Czynności higieniczne

16.30 – 17.00   KOLACJA

17.00 – 17.30   Zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali, rozchodzenie się   dzieci.