RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY 3 – LATKÓW

MOTYLKI

7.00 – 7.45         Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo–stymulującym. Zabawy integrujące grupę.

7.45 – 8.00       Poranne ćwiczenia. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8.00 – 8.30     I ŚNIADANIE, czynności higieniczne

  1.    Realizacja zajęć edukacyjno- wychowawczych   z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

  1. Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.00 – 10.30   II ŚNIADANIE, czynności higieniczne

10.30 -11.30   Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, zapinania

guzików – doskonalenie czynności). Zabawy organizowane i swobodne       w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie    

     środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu  

     przedszkola.

11.30 – 12.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

12.00 – 12.30   OBIAD, czynności higieniczne

12.30 – 14.20   Przygotowanie do leżakowania, leżakowanie.

14.20 - 14.50   Czynności higieniczno – porządkowe

14.50 – 15.15   PODWIECZOREK, czynności higieniczne

15.15 – 16.15     Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne,            

konstrukcyjne, tematyczne, ogólnorozwojowe.

16.15 – 16.30 Porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci