Koncepcja pracy Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo im. s. Róży Okęckiej w Kielcach

Misja przedszkola
                                                
   Nasze przedszkole jest przedszkolem katolickim, prorodzinnym, gdzie panuje atmosfera życzliwości, przyjaźni i otwartości na drugiego człowieka. Działania wychowawcze opierają się na systemie wartości chrześcijańskich   z uwzględnieniem wartości uniwersalnych i treści patriotycznych.
  Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole podstawowej, cenią środowisko,  w którym żyją, dostrzegają jego piękno.

Priorytety – kierunki pracy przedszkola na lata 2017-2020

  1. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków nauki i zabawy
  2. Wdrożenie i realizacja nowej podstawy programowej
  3. Wdrażanie innowacji pedagogicznej i dobrych praktyk
  4. Wdrażanie własnych tradycji.
  5. Aktualizacja dokumentów wewnętrznych przedszkola

Cele główne

2018/2019
- Realizacja  podstawy programowej.
- Realizacja  planu wychowawczego:   W ŚWIECIE DOBRYCH OBYCZAJÓW.
- Pielęgnowanie tradycji przedszkola: comiesięczna Msza św., bal wszystkich świętych, uroczysta akademia z okazji Święta   Odzyskania Niepodległości,  Jasełka i spotkanie wigilijne, rekolekcje wielkopostne,  Misterium wielkanocne, poświecenie   pokarmów i śniadanie wielkanocne, festyn rodzinny, dzień sportu.
- Konkursy rozwijające talenty dzieci.
- Robotyka - rozwijanie umiejętności programowania.

- Ewaluacja wewnętrzna ; wymaganie 2 „dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”.