Koncepcja pracy Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo im. s. Róży Okęckiej w Kielcach

Misja przedszkola
                                                
   Nasze przedszkole jest przedszkolem katolickim, prorodzinnym, gdzie panuje atmosfera życzliwości, przyjaźni i otwartości na drugiego człowieka. Działania wychowawcze opierają się na systemie wartości chrześcijańskich   z uwzględnieniem wartości uniwersalnych i treści patriotycznych.
  Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole podstawowej, cenią środowisko,  w którym żyją, dostrzegają jego piękno.

Priorytety – kierunki pracy przedszkola na lata 2017-2020

 1. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków nauki i zabawy
 2. Wdrożenie i realizacja nowej podstawy programowej
 3. Wdrażanie innowacji pedagogicznej i dobrych praktyk
 4. Wdrażanie własnych tradycji.
 5. Aktualizacja dokumentów wewnętrznych przedszkola

Cele główne

2019/2020

 • Realizacja podstawy programowej i programu wychowawczego POZNAJEMY NASZE TRADYCJE  I ZWYCZAJE. POZNAJEMY NASZYCH PRZODKÓW.
 • Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw patriotycznych
 • Pielęgnowanie tradycji przedszkola: comiesięczna Msza św., pasowanie na przedszkolaka(trzylatki), uroczysta akademia  z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, św. Mikołaj, Jasełka  i spotkanie wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, rekolekcje wielkopostne,   Misterium wielkanocne, poświecenie pokarmów i śniadanie wielkanocne, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, festyn rodzinny.
 • Konkursy rozwijające talenty dzieci.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych i umiejętności programowania.
 • Ewaluacja wewnętrzna ; wymaganie 6 „Rodzice są partnerami przedszkola”.