KIERUNKI PRACY

Niepublicznego Przedszkola

Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a’ Paulo

w roku szkolnym 2022/2023

Główne zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze:

1. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia psychologiczno - pedagogicznego obejmującego wszystkie dzieci w przedszkolu.

2. Organizacja wychowania zmierzającego do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

3. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych.