Kochani Rodzice

  1. Obowiązkowo czytamy ogłoszenia zamieszczane na tablicy „Kącik dla Rodziców”.
  2. Dziecko do przedszkola przyprowadzamy przed śniadaniem (najpóźniej do godz. 9.00).
  3. Dziecko przekazujemy bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.
  4. Odbierając dziecko z przedszkola rodzic informuje obowiązkowo wychowawcę.
  5. Dzieci mogą być odbierane tylko przez osobę do tego upoważnioną.
  6. Nie przynosimy do przedszkola produktów żywnościowych.
  7. Dziecko powinno posiadać zapasowy komplet ubrań.
  8. Ze względów higienicznych rodzice nie powinni wchodzić do jadalni, sanitariatów, sal przedszkolnych.
  9. Do przedszkola przyprowadzamy zdrowe dziecko, informujemy o chorobach zakaźnych.
  10. W przedszkolu wychowawcy nie podają dzieciom leków.