HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH w roku szkolnym 2021/2022

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

MSZA ŚW.

9.45

KATECHEZA

9.05 – 9.35 Motylki

8.35 – 9.05 Jagódki

9.05 – 9.35 Motylki

8.35 – 9.05 Jagódki

9.00 – 9.30 Stokrotki

9.40 – 10.10 Biedronki

9.10 – 9.40 Gwiazdki

9.40 – 10.10 Biedronki

9.10 – 9.40 Gwiazdki

9.40 – 10.10 Słoneczka

JĘZYK ANGIELSKI

11.30 – 12.00 Słoneczka

11.00 – 11.30 Gwiazdki

11.00 – 11.30 Motylki

11.30 – 12.00 Stokrotki

11.30 – 12.00 Motylki

11.20 – 11.50 Jagódki

11.30 – 12.00 Biedronki

12.00 – 12.30 Gwiazdki

11.30 – 12.00 Biedronki

11.20 – 11.50 Jagódki

PROFILAKTYKA WAD POSTAWY

8.00 – 8.30 Gwiazdki

7.55 – 8.25 Biedronki

8.00 – 8.30 Motylki

8.30 – 9.00 Słoneczka

8.35 – 9.05 Jagódki

ZAJĘCIA TANECZNE, SPORTOWE, UMUZYKALNIAJĄCE,

SZACHY

ZAJĘCIA       TANECZNE

ZAJĘCIA     SPORTOWE

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

SZACHY

10.30 – 11.00 Stokrotki

10.30 – 11.00 Słoneczka

9.00 – 9.30   Stokrotki

9.15 – 9.45 Motylki

11.05 – 11.35 Motylki

11.05 – 11.35 Stokrotki

9.30 – 10.00 Jagódki

9.45 – 10.15 Motylki

11.40 – 12.10 Słoneczka

11.40 – 12.10 Motylki

10.00 – 10.30 Słoneczka

10.20 – 10.50 Gwiazdki  

12.15 – 12.45 Biedronki

12.15 – 12.45 Biedronki

10.30 – 11.00 Motylki

10.50 – 11.20 Gwiazdki

11.25 – 11.55 Biedronki

12.50 – 13.20 Jagódki

12.50 – 13.20 Jagódki

11.00 – 11.30 Gwiazdki

11.55 – 12.25 Biedronki

12.35 – 13.05 Jagódki

13.25 – 13.55 Gwiazdki

13.25 – 13.55 Gwiazdki

11.30 – 12.00 Biedronki

13.05 – 13.35 Jagódki

LOGOPEDIA

8.00 – 14.00

Biedronki

Słoneczka

11.30 – 12.00 Jagódki

i według potrzeb

Motylki

Gwiazdki

PSYCHOLOG

10.00 – 11.00

zajęcia z grupą