HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH w roku szkolnym 2023/2024

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

MSZA ŚW.

10.00

KATECHEZA

s. Katarzyna Drapała

s. Monika Surowiec

8.45 – 9.10 Motylki

9.30 – 10.00 Słoneczka

9.30 – 10.00 Stokrotki

9.15 – 9.40 Żabki

9.40 – 10.10 Jagódki

9.40 – 10.10 Gwiazdki

JĘZYK ANGIELSKI

4,5-latki p Marta Zielińska

3,6-latki p. Paulina Daleszak

3-latki p. Barbara Gąsior

11.00 – 11.20 Żabki

9.30 – 9.50 Motylki

11.00 – 11.30 Gwiazdki

11.30 – 12.00 Słoneczka

11.30 – 12.00 Stokrotki

11.30 – 12.00 Słoneczka

11.30 – 12.00 Stokrotki

12.00 – 12.30 Jagódki

PROFILAKTYKA WAD POSTAWY

p. Michał Kowalski

8.45 – 9.15 Słoneczka

9.20 – 9.50 Stokrotki

9.55 – 10.25 Gwiazdki

10.30 – 11.00 Jagódki

ZAJĘCIA TANECZNE

Wychowawcy grup

SPORTOWE

p. Jarosław Bartczak

UMUZYKALNIAJĄCE

p. Krzysztof Jędrzejewicz

SZACHY

p. Anna Kot

ROBOTYKA

p. Krystian

ZAJĘCIA       TANECZNE

ZAJĘCIA     SPORTOWE

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

ROBOTYKA

SZACHY

9.30 – 10.00 Motylki

10.30 – 11.00 Motylki

8.30 – 9.00 Gwiazdki

9.30 – 10.15 Słoneczka

9.15 – 9.45 Słoneczka

10.05 – 10.35 Żabki

11.05 – 11.35 Żabki

9.00 – 9.30 Motylki

10.20 – 11.05 Stokrotki

9.45 – 10.15 Słoneczka

10.40 – 11.10 Stokrotki

11.40 – 12.10 Gwiazdki

9.30 – 10.00 Żabki

10.20 – 10.50 Stokrotki

11.15 – 11.45 Jagódki

12.15 – 12.45 Jagódki

10.00 – 10.30 Jagódki

10.50 – 11.20 Stokrotki

11.50 – 12.20 Gwiazdki

12.50 – 13.20 Słoneczka

10.30 – 11.00 Słoneczka

12.30 – 13.00 Słoneczka

13.25 – 13.55 Stokrotki

11.00 – 11.30 Stokrotki

LOGOPEDIA

p. Olga Janczak-Stawska

8.00 – 15.00

8.00 – 15.00

8.00 – 14.00

8.00 – 14.30

9.00 – 10.00

PEDAGOG SPEC.

p. Olga Janczak-Stawska

8.45 – 10.30

8.45 – 10.30

8.45 – 10.00

8.45 – 10.00

PSYCHOLOG

p. Dominika Bobin

8.45 – 10.30

8.45 – 10.30

8.45 – 10.00

8.45 – 10.00

TERAPIA PEDAG.

p. Agnieszka Bartosz

9.00–10.00/13.00-14.00

(na zmianę tygodniami)

9.00–10.00/13.00-14.00

(na zmianę tygodniami)

9.00–10.00/13.00-14.00

(na zmianę tygodniami)

9.00–10.00/13.00-14.00

(na zmianę tygodniami)

9.00–10.00/13.00-14.00

(na zmianę tygodniami)