RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY 3 – LATKÓW

STOKROTKI

7.00 – 7.45 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.

7.45 – 8.00 Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym, zabawy integrujące grupę. Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8.00 – 8.30     I ŚNIADANIE, czynności higieniczne

  1.  Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela
  2. Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu

10.00 – 11.30   II ŚNIADANIE, czynności higieniczne

10.30 -11.45   Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, zapinania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola

11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe

12.00 – 12.30   OBIAD, czynności higieniczne

12.30 – 14.35   Leżakowanie

14.35 - 14.50   Czynności higieniczno – porządkowe

14.50 – 15.15   PODWIECZOREK, czynności higieniczne

15.15 – 16.15 Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne,

               tematyczne, ogólnorozwojowe

16.15 – 16.30   Czynności higieniczne

16.30 – 17.00   KOLACJA

17.00 – 17.30   Zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali, rozchodzenie

                             się dzieci.