RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY 4 -LATKÓW

STOKROTKI

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym, zabawy integrujące grupę.

  1. Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka. Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim

                      udziale nauczyciela.

                      Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe,

                   czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

9.00 – 9.30     I ŚNIADANIE, czynności higieniczne

  1.    Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę

   programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

              

10.30 – 11.00   II ŚNIADANIE, czynności higieniczne

  1.    Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, zapinania guzików,

                         suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe,

                         zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych                                    

                         i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Realizacja zajęć w oparciu

12.45– 13.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe

13.00 – 13.30     OBIAD, czynności higieniczne

13.30- 14.10 Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce, wyciszenie

14.10 - 14.25   Czynności higieniczno – porządkowe

14.25 – 14.50   PODWIECZOREK, czynności higieniczne

14.50 – 16.15            Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne,

                  ogólnorozwojowe, pobyt na świeżym powietrzu

16.15 – 16.30     Czynności higieniczne

16.30 – 17.00   KOLACJA

17.00 – 17.30     Zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.