RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY 5- LATKÓW

PROMYCZKI

6.30 – 8.15             Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy

                   dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.

                  Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym, swobodne zabawy

                   dzieci, zabawy integrujące grupę.

8.15 – 8.30 Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania czynności

                   porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8.30 – 9.00     I ŚNIADANIE, czynności higieniczne

9.00 – 10.00   Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu

o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie                          z tematyką zajęć.

10.00 – 10.30 Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela

10.30 – 11.00   II ŚNIADANIE, czynności higieniczne

11.00-12.15 Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola

12.15 – 12.30 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe

12.30 – 13.00   OBIAD, czynności higieniczne

13.00 – 13.30 Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce, wyciszenie

13.30 – 14.10 Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, pobyt na świeżym powietrzu

14.10 - 14.25   Czynności higieniczno – porządkowe

14.25 – 14.50   PODWIECZOREK, czynności higieniczne

14.50 – 16.15 Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne,

                ogólnorozwojowe; wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka.

16.15 – 16.30     Czynności higieniczne

16.30 – 17.00   KOLACJA

17.00 – 18.00     Zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.