RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY 5 – LATKÓW

STOKROTKI

6.30 – 8.00         Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę.

8.00 – 8.30       Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8.30 – 9.00     I ŚNIADANIE, czynności higieniczne

  1.    Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu
  1. Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.30 – 11.00   II ŚNIADANIE, czynności higieniczne

11.00-12.15 Czynności samoobsługowe przed wyjściem (samodzielne ubieranie się, nauka wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

12.15 – 12.30 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

12.30 – 13.00   OBIAD, czynności higieniczne

13.00 – 13.30 Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce, wyciszenie.

13.30 – 14.10   Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, pobyt

na świeżym powietrzu. Praca indywidualna o charakterze

wyrównawczo-stymulującym.

14.10 - 14.25   Czynności higieniczno – porządkowe.

14.25-14.50   PODWIECZOREK, czynności higieniczne

14.50 – 16.15 Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne,

   tematyczne, ogólnorozwojowe.

16.15 – 16.3   Czynności higieniczne

16.30 – 17.00   KOLACJA

17.00–17.30      Zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.