RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY 6 – LATKÓW

BIEDRONKI

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę.

8.00 – 8.30 Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8.30 – 9.00     I ŚNIADANIE, czynności higieniczne

  1.    Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę

                         programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

  1. Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.30 – 11.00   II ŚNIADANIE, czynności higieniczne

11.00 -12.15 Czynności samoobsługowe przed wyjściem (samodzielne ubieranie się, nauka wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

12.15 – 12.30 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe

12.30 – 13.00   OBIAD, czynności higieniczne

13.00 – 13.30 Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce, wyciszenie.

13.30 – 15.00   Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, pobyt na                

                            świeżym powietrzu. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym.

15.00 - 15.15   Czynności higieniczno – porządkowe

15.15-15.40   PODWIECZOREK, czynności higieniczne

15.40 – 16.15         Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne,

                  ogólnorozwojowe.

16.15 – 16.30     Czynności higieniczne

16.30 – 17.00   KOLACJA

17.00 – 17.30   Zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.