PRZEDSZKOLAK MA PRAWO :

 • Przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo
 • Uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole
 • Zdobywać wiedzę i umiejętności, badać i eksperymentować
 • Odnosić sukcesy
 • Do indywidualnego tempa rozwoju
 • Mieć i wyrażać swoje zdanie
 • Prosić o to, czego potrzebuje
 • Podejmować decyzje, zmieniać zdanie, popełniać błędy
 • Bawić się i wybierać towarzyszy zabaw
 • Do swojej prywatności i samotności
 • Do nienaruszalności cielesnej
 • Do snu i wypoczynku
 • Prosić o pomoc gdy jej potrzebuje
 • Znać swoje prawa i korzystać z nich

PRZEDSZKOLAK MA OBOWIĄZKI:

 • Przestrzegać zasad obowiązujących w grupie
 • Stosować zwroty grzecznościowe PROSZĘ, DZIĘKUJE, PRZEPRASZAM w stosunku do kolegów i osób dorosłych
 • Troszczyć się o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i innych:
  • Mówić umiarkowanym głosem
  • Szanować uczucia innych
  • Odpowiednio korzystać ze sprzętu i zabawek
  • Znać zasady poruszania się po budynku
 • Bawić się zgodnie:
  • Dzielić się zabawkami
  • Współdziałać ze wszystkimi
  • Pokojowo rozwiązywać konflikty
  • Panować nad swoimi emocjami
  • Szanować cudzą własność
 • Respektować polecenia nauczyciela
 • Wywiązywać się z przydzielonych zadań
 • Nieść pomoc młodszym kolegom i rówieśnikom
 • Szanować godność i wolność drugiego człowieka
 • Troszczyć się o wspólne dobro i porządek w sali
 • Dbać o swój wygląd
 • Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli