RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY 5 -LATKÓW

SŁONECZKA

6.30 – 7.45 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym, zabawy integrujące grupę.

7.45 – 9.00 Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Wspieranie indywidualnego rozwoju

                   dziecka. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe,

                   czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

9.00 – 9.30     I ŚNIADANIE, czynności higieniczne

  1.      Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela
  2.  Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu

   zgodnie z tematyką zajęć

10.30 – 11.00   II ŚNIADANIE, czynności higieniczne

11.00 -12.45   Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych           w najbliższym otoczeniu przedszkola

12.45 – 13.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe

13.00 – 13.30     OBIAD, czynności higieniczne

13.30 – 14.00 Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce, wyciszenie

14.00 – 14.40 Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, pobyt na świeżym powietrzu

14.40 - 14.50   Czynności higieniczno – porządkowe

14.50 – 15.15   PODWIECZOREK, czynności higieniczne

15.40 – 16.15         Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne,  tematyczne, ogólnorozwojowe

16.15 – 16.30    Czynności higieniczne

16.30 – 17.00   KOLACJA

17.00 – 18.00     Zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali, rozchodzenie  

                             się dzieci.