RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY 5 -LATKÓW

SŁONECZKA

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym, zabawy integrujące grupę.

  1. Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka. Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim

                     udziale nauczyciela.

                    Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe,  

                     czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

9.00 – 9.30     I ŚNIADANIE, czynności higieniczne

  1.    Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę

              programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

10.30 – 11.00   II ŚNIADANIE, czynności higieniczne

  1.    Czynności samoobsługowe przed wyjściem (ubieranie się, zapinania guzików, suwaków –  

                         doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy

                         tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych

                          w najbliższym otoczeniu przedszkola. Realizacja zajęć o podstawę programową.

12.45 – 13.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe

13.00 – 13.30     OBIAD, czynności higieniczne

13.30- 14.10 Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce, wyciszenie

14.10- 14.25 Czynności higieniczno – porządkowe

14.25 – 14.50   PODWIECZOREK, czynności higieniczne

14.50 – 16.15            Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne,

                 ogólnorozwojowe, pobyt na świeżym powietrzu.

16.15 – 16.30     Czynności higieniczne

16.30 – 17.00   KOLACJA

17.00 – 17.30     Zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.