Przedszkolne

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI

w naszym przedszkolu                                      

   w terminie do marca 2020

Zebrania z Rodzicami g.16.30

Motylki     -    06 września (piątek)

Biedronki -                 13 września (piątek)

Jagódki     -     04 października (piątek)

Gwiazdki   -     10 września (wtorek)

Promyczki -   11 września (środa)

Słoneczka -                12 września (czwartek)

20.09.2019 (piątek) – godz.15.30

Msza św. w kościele p.w. św. Wojciecha z okazji rozpoczęcia roku przedszkolnego

Pasowanie na Przedszkolaka

Motylki    -     25.10.2019 (piątek)

Biedronki -     30.10.2019 (środa)

08.11.2019 (piątek)

Święto Niepodległości

06.12.2019 (piątek)

św. Mikołaj

Wigilie – Jasełka   g.15.30

Motylki     -   18 grudnia (środa)

Biedronki -     13 grudnia (piątek)

Jagódki     -                12 grudnia (czwartek)

Gwiazdki   -    19 grudnia (czwartek)

Promyczki -   11 grudnia (środa)

Słoneczka -   17 grudnia (wtorek)

Dzień Babci i Dziadka g. 15.30

Motylki   -      17 stycznia (piątek)

Biedronki -      16 stycznia (czwartek)

Jagódki   -      22 stycznia (środa)      

Gwiazdki –      21 stycznia (wtorek)

Promyczki -     23 stycznia (czwartek)

Słoneczka –     24 stycznia (piątek)  

20.02.2020 (czwartek)

Bal karnawałowy

Nasze przedszkole jest przedszkolem katolickim, prorodzinnym,
gdzie panuje atmosfera życzliwości, przyjaźni i otwartości na drugiego człowieka.
Działania wychowawcze opierają się na systemie wartości chrześcijańskich
z uwzględnieniem wartości uniwersalnych i treści patriotycznych.

Programy realizowane w przedszkolu są zgodne z obowiązującą PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008r.
(Dz. U z dn. 10.01.2009r. Nr 4, poz. 17)

Dokument –PP – jest dostępny u wychowawcy grupy, w kancelarii, u dyrektora.
Koncepcja pracy naszego przedszkola jest dostępna u wychowawcy grupy, w kancelarii, u dyrektora.
Zachęcamy do wglądu w w/w dokumenty.

Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

św. Wincentego a Paulo im. s. Róży Okęckiej                                                                                          

ul. Kościuszki 36                                                                                                                                        

   25-316 Kielce

   tel. 503 056 203; 41 344 23 38

Informacja dla Rodziców

2019/2020

 1. I.Informacje ogólne:

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 do 1800.

 1. II.Opłaty:
  1. 1.Wpisowe – 200,00zł (wpłata jednorazowa i bezzwrotna w przypadku rezygnacji- na cały czas pobytu dziecka w przedszkolu- dotyczy dzieci zapisujących się po raz pierwszy do Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia; płatne przy zwrocie karty).

 1. 2.Opłata stała (deklarację dotyczącą opłaty stałej składamy w kancelarii na początku września):

ü   do 6 godz. pobytu dziecka w przedszkolu -260,00 zł x 11 miesięcy;

ü   do 8 godz. pobytu dziecka w przedszkolu- 280,00 zł x 11 miesięcy;

ü   powyżej 8 godz. pobytu dziecka- 300,00 zł x 11 miesięcy

     Opłata stała za miesiąc SIERPIEŃ 2020r. dla wszystkich 260,00zł.

3. Żywienie- dzienna stawka żywieniowa wynosi 7,50 zł (tj.ok.150zł- 172,50zł/m-c).

Uwagi:

ü Odpłatności mogą ulec zmianie w trakcie roku szkolnego;

ü Jeśli do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, za drugie dziecko pobierane jest 50% odpłatności stałej;

 1. III.Spotkania dla Rodziców

Wszyscy Rodzice mają obowiązek uczestniczenia w spotkaniach i uroczystościach przedszkolnych,o których są informowani na bieżąco. Należą do nich spotkania organizowane przez dyrektora przedszkola, wychowawczynie w grupach, spotkania świąteczne oraz Msze św. dla wspólnoty przedszkolnej sprawowane w przedszkolu lub w kościele parafialnym św. Wojciecha.

 1. IV.Przerwy w pracy przedszkola:

ü  Wszystkich Świętych: 01 listopada 2019r. (piątek):

ü  Święto Niepodległości: 11 listopada 2019r. (poniedziałek);

ü  Boże Narodzenie, Nowy Rok: 23 - 31 grudnia 2019r. – 01 stycznia 2020r. (poniedziałek- środa);

ü  Święto Trzech Króli – 06 stycznia 2020r. (poniedziałek);

ü  Wielkanoc: 09 - 13 kwietnia 2020r. (od Wielkiego Czwartku do Poniedziałku Wielkanocnego włącznie);

ü  Maj:   01 maja 2020r. (piątek)

ü  Boże Ciało: 11 - 12 czerwca 2020r. (czwartek- piątek);

ü  Przerwa wakacyjna: cały miesiąc sierpień.

Wchodząc do sali grupy, Rodzice proszeni są o zakładanie ochraniaczy na buty.

 

W placówce obowiązuje zwyczaj

rodzice nie wchodzą do jadalni

czekamy aż dzieci skończą spożywać posiłek

 

 

 HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH w roku szkolnym 2019/2020

 

 

MOTYLKI

BIEDRONKI

JAGÓDKI

GWIAZDKI

PROMYCZKI

SŁONECZKA

PONIEDZIAŁEK

 

9.45 – 10.15

zajęcia taneczne

10.15 – 10.45

Zajęcia taneczne

8.00 – 8.30

Profilaktyka

wad postawy

8.30 – 9.00

Profilaktyka

wad postawy

8.00 -8.30

Katecheza

8.30 -9.00

Katecheza

 

12.15 – 12.45

Zajęcia taneczne

11.45 – 12.15

Zajęcia taneczne

10.45- 11.15

Zajęcia taneczne

9.00 – 9.30

Profilaktyka

wad postawy

 

11.15 – 11.45

Zajęcia taneczne

WTOREK

 

9.00 – 9.30

Zajęcia sportowe

9.30 – 10.00

Zajęcia sportowe

11.00 – 11.30

Zajęcia sportowe

10.00 – 10.30

Zajęcia sportowe

10.30 – 11.00

Zajęcia sportowe

 

10.30 – 10.45

J. angielski

8.20 – 8.50

Zajęcia sportowe

11.00 – 11.30

J. angielski

11 .30 – 12.00

J. angielski

ŚRODA

 

9.00 -9.30

zajęcia umuzykalniające

9.30 -10.00

zajęcia umuzykalniające

11.30 – 12.00

zajęcia umuzykalniające

11.00 – 11.30

zajęcia

umuzykalniające

10.00- 10.30

zajęcia umuzykalniające

10.30 – 11.00

zajęcia umuzykalniające

 

11.30 – 11.45

J. angielski

11.30 – 12.00

Katecheza

13.00 – 13.30

szachy I grupa

12.30 – 13.00

szachy

 

13.30 – 14.00

szachy II grupa

 

13.30 – 15.45 zajęcia z psychologiem- praca w grupach

CZWARTEK

 

9.00 – 9.15

Katecheza

9.20 – 9.35

Katecheza

11.00 – 11.30

J. angielski

12.00 – 12.30

J. angielski

8.00 -8.30

Katecheza

8.30 -9.00

Katecheza

 

9.00 – 9.30

Profilaktyka

wad postawy

PIĄTEK

 

11.30 – 12.00

Katecheza

12.15 – 12.45

Katecheza

11.00 – 11.30

J. angielski

11.30 – 12.00

J. angielski

 

      HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH w roku szkolnym 2019/2020

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

MSZA ŚW.

9.30 - II piątek miesiąca

KATECHEZA

8.00 - 8.30 Promyczki

8.00 – 8.30 Promyczki

11.30 – 12.00 Jagódki

8.30 – 9.00 Słoneczka

8.30 – 9.00 Słoneczka

12.15 – 12.45 Gwiazdki

9.00 – 9.15 Motylki

9.20 – 9.35 Biedronki

JĘZYK ANGIELSKI

10.30 – 10.45 Biedronki

11.00 – 11.30 Promyczki

11.00 – 11.30 Jagódki

11.00 – 11.30 Promyczki

11.30 – 12.00   Słoneczka

11.30 – 11.45 Motylki

12.00 – 12.30   Gwiazdki

11.30 – 12.00 Słoneczka

PROFILATYKA WAD POSTAWY

8.00 – 8.30 Jagódki

9.00 – 9.30   Promyczki

8.30 – 9.00 Gwiazdki

9.00 – 9.30 Słoneczka

ZAJĘCIA TANECZNE, SPORTOWE, UMUZYKALNIAJĄCE

ZAJĘCIA

TANECZNE

ZAJĘCIA

SPORTOWE

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

9.45 – 10.15   Motylki

8.20 – 8.50   Jagódki

9.00 – 9.30   Motylki

10.15 – 10.45   Biedronki

9.00 – 9.30   Motylki

9.30 – 10.00   Biedronki

10.45 – 11.15 Promyczki

9.30 – 10.00   Biedronki

10.00 – 10.30 Promyczki

11.15 – 11.45 Słoneczka

10.00 – 10.30 Promyczki

10.30 – 11.00 Słoneczka

11.45 – 12.15 Gwiazdki

10.30 – 11.00 Słoneczka

11.00 – 11.30 Gwiazdki

12.15 – 12.45 Jagódki

11.00 – 11.30 Gwiazdki

11.30 – 12.00 Jagódki

SZACHY

12.30 - 13.00 Słoneczka

13.00 – 13.30 Promyczki

                   I grupa

13.30 – 14.00 Promyczki                

                 II grupa

LOGOPEDIA

Zajęcia indywidualne

w grupach

8.00 – 14.00 Promyczki

8.00 – 15.00 Jagódki

                   Słoneczka

8.00 – 14.00 Gwiazdki

7.00 – 14.30 Słoneczka

LOGOPEDIA

15.00 – 15.30

czas dla Rodziców

PSYCHOLOG

13.30 – 15.45

praca w grupach

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH w roku szkolnym 2023/2024

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

MSZA ŚW.

10.00

KATECHEZA

s. Katarzyna Drapała

s. Monika Surowiec

8.45 – 9.10 Motylki

9.30 – 10.00 Słoneczka

9.30 – 10.00 Stokrotki

9.15 – 9.40 Żabki

9.40 – 10.10 Jagódki

9.40 – 10.10 Gwiazdki

JĘZYK ANGIELSKI

4,5-latki p Marta Zielińska

3,6-latki p. Paulina Daleszak

3-latki p. Barbara Gąsior

11.00 – 11.20 Żabki

9.30 – 9.50 Motylki

11.00 – 11.30 Gwiazdki

11.30 – 12.00 Słoneczka

11.30 – 12.00 Stokrotki

11.30 – 12.00 Słoneczka

11.30 – 12.00 Stokrotki

12.00 – 12.30 Jagódki

PROFILAKTYKA WAD POSTAWY

p. Michał Kowalski

8.45 – 9.15 Słoneczka

9.20 – 9.50 Stokrotki

9.55 – 10.25 Gwiazdki

10.30 – 11.00 Jagódki

ZAJĘCIA TANECZNE

Wychowawcy grup

SPORTOWE

p. Jarosław Bartczak

UMUZYKALNIAJĄCE

p. Krzysztof Jędrzejewicz

SZACHY

p. Anna Kot

ROBOTYKA

p. Krystian

ZAJĘCIA       TANECZNE

ZAJĘCIA     SPORTOWE

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

ROBOTYKA

SZACHY

9.30 – 10.00 Motylki

10.30 – 11.00 Motylki

8.30 – 9.00 Gwiazdki

9.30 – 10.15 Słoneczka

9.15 – 9.45 Słoneczka

10.05 – 10.35 Żabki

11.05 – 11.35 Żabki

9.00 – 9.30 Motylki

10.20 – 11.05 Stokrotki

9.45 – 10.15 Słoneczka

10.40 – 11.10 Stokrotki

11.40 – 12.10 Gwiazdki

9.30 – 10.00 Żabki

10.20 – 10.50 Stokrotki

11.15 – 11.45 Jagódki

12.15 – 12.45 Jagódki

10.00 – 10.30 Jagódki

10.50 – 11.20 Stokrotki

11.50 – 12.20 Gwiazdki

12.50 – 13.20 Słoneczka

10.30 – 11.00 Słoneczka

12.30 – 13.00 Słoneczka

13.25 – 13.55 Stokrotki

11.00 – 11.30 Stokrotki

LOGOPEDIA

p. Olga Janczak-Stawska

8.00 – 15.00

8.00 – 15.00

8.00 – 14.00

8.00 – 14.30

9.00 – 10.00

PEDAGOG SPEC.

p. Olga Janczak-Stawska

8.45 – 10.30

8.45 – 10.30

8.45 – 10.00

8.45 – 10.00

PSYCHOLOG

p. Dominika Bobin

8.45 – 10.30

8.45 – 10.30

8.45 – 10.00

8.45 – 10.00

TERAPIA PEDAG.

p. Agnieszka Bartosz

9.00–10.00/13.00-14.00

(na zmianę tygodniami)

9.00–10.00/13.00-14.00

(na zmianę tygodniami)

9.00–10.00/13.00-14.00

(na zmianę tygodniami)

9.00–10.00/13.00-14.00

(na zmianę tygodniami)

9.00–10.00/13.00-14.00

(na zmianę tygodniami)

               

Koncepcja pracy Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo im. s. Róży Okęckiej w Kielcach

1.    Misja przedszkola
                                                
   Nasze przedszkole jest przedszkolem katolickim, prorodzinnym, gdzie panuje atmosfera życzliwości, przyjaźni i otwartości na drugiego człowieka. Działania wychowawcze opierają się na systemie wartości chrześcijańskich   z uwzględnieniem wartości uniwersalnych i treści patriotycznych.
  Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole podstawowej, cenią środowisko,  w którym żyją, dostrzegają jego piękno.
 
2. Wizja Przedszkola (uwzględnia wymagania określone w załączniku do Rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z dnia 7 października 2009 r.)

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i rozwija ich kompetencje poznawcze. Dzieci zdobywają wiedzę głównie poprzez aktywne poszukiwania i odkrywanie otaczającej je rzeczywistości. Praktycznych umiejętności nabywają w toku działania, są także  zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów. Dzieci uczone są troski o własne zdrowie, zachęca się je do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu – dzięki temu jednocześnie obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw oraz uczą się racjonalnie korzystać z jej naturalnych zasobów dla zdrowia i zaspokojenia własnych potrzeb.
Przedszkole podejmuje także działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka. Wprowadza podstawowe zasady funkcjonowania w grupach społecznych poprzez ustalanie praw i obowiązków oraz naukę ich respektowania. Dzieci uczą się współdziałania w grupie, co daje im możliwość docenienia wartości wspólnego dzieła i pracy zespołowej.
Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na najważniejszych wartościach – dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kształtowanie tożsamości narodowej i kulturowej dziecka oparte jest na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionu i narodu.

Sylwetka absolwenta

Absolwent przedszkola:

 • posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • jest samodzielny,
 • interesuje się nauką i techniką,
 • aktywnie podejmuje działania,
 • zna i respektuje normy społeczne,
 • jest otwarty na potrzeby innych ludzi,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy na piękno i artystyczne formy przekazu,
 • zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia,
 • posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,

Procesy zachodzące w przedszkolu

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój wychowanka poprzez systematyczne obserwacje w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia dzieciom rozwój zainteresowań oraz indywidualnych talentów. Stosowane rozwiązania metodyczne wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody projektu, metody aktywizujące oraz wymagające rozwój twórczego myślenia. Nauczyciele współpracują ze sobą i własnym przykładem potwierdzają głoszone wartości, w tym przede wszystkim wartość dobra, współpracy, zasad demokracji oraz przestrzegania praw i odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków. Szczególną uwagę kadra pedagogiczna przywiązuje do otwartości na innych ludzi. Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, która jest modyfikowana w razie konieczności. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy przedszkola oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz pokonywaniu ich trudności wychowawczych i edukacyjnych. Placówka dba o częste kontakty na linii przedszkole – dom i doskonali formy tej współpracy.
Kalendarz wydarzeń i uroczystości przedszkolnych pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi. Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowanie i pielęgnowanie własnych tradycji.

Zarządzanie przedszkolem

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne: logopeda. W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań          i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: ds. wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne. Kadra tworzy życzliwą atmosferę współdziałania opartą na wypracowanym przez siebie kodeksie etyki zawodowej. Sprawność organizacyjna placówki oparta jest na statucie.
Pomieszczenia przedszkolne i ich wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań, a także atrakcyjne zabawki zachęcają dzieci do swobodnej zabawy. Ogród przedszkolny spełnia wymogi bezpieczeństwa i sprzyja zabawom na świeżym powietrzu .


Priorytety – kierunki pracy przedszkola na lata 2010/2011-2012-2013

 1. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków nauki i zabawy
 2. Wzbogacenie  bazy przedszkolnej w pomoce dydaktyczne
 3. Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych
 4. Wypracowanie własnych tradycji.

Cele główne

2010/11

 • stosowanie różnorodnych metod i form aktywizujących dzieci
 • podejmowanie systematycznych działań na rzecz zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków nauki i zabawy
 • ustalenie regulaminu przedszkola
 • ustalenie katalogu tradycji przedszkolnych
 • doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne

2011/12

 • ustalenie procedur badania osiągnięć dzieci
 • wypracowanie i wdrożenie systemu wspomagania rozwoju dziecka
 • kontynuowanie stosowania różnorodnych metod i form aktywizujących dzieci
 • podejmowanie systematycznych działań na rzecz zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków nauki i zabawy
 • doposażenie placu zabaw

2012/13

 • podejmowanie systematycznych działań na rzecz zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków nauki i zabawy
 • wzbogacenie form promocji przedszkola
 • ustalenie procedur pracy zespołowej
 • wypracowanie procedury obiegu informacji

Priorytety – kierunki pracy przedszkola na lata 2013/2014-2014/2015

 1. Utworzenie nowej strony internetowej przedszkola
 2. Wypracowanie i wdrożenie Programu Sportowego w ramach przedszkola promującego zdrowie i rozwój poprzez ruch, gimnastykę i zabawy na świeżym powietrzu
 3. Wypracowanie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem,
 4. Promocja przedszkola poprzez organizowanie i udział  w konkursach

Cele główne


2013/14

 • ustalenie kodeksu dobrego przedszkolaka
 • opracowanie i wdrożenie programu wychowawczo-profilaktycznego
 • wdrożenie systemu współpracy z rodzicami, w tym otwartych dni
 • podejmowania pracy w zespołach celem większej efektywności pracy przedszkola

2014/15

 • jakość współpracy z najbliższym środowiskiem
 • zorganizowanie obchodów 10-lecia istnienia przedszkola
 • utworzenie nowej strony internetowej przedszkola
 • wdrożenie Programu Sportowego Przedszkola

2015/2016

 • nadanie imienia placówce
 • wdrożenie innowacje pedagogicznej
 • dobre praktyki – święto grupy
 • wdrożenie trzyletniego programu wychowawczego  WIEM, CZUJE, ROZUMIEM-WYCHOWANIE DO WARTOŚCI
 • I Olimpiada Sportowa Przedszkolaka

2016/2017

 • bezpieczeństwo przedszkolaka ; monitoring zewnętrzny, bezpieczny system zamykania i pootwierania drzwi 
 • Jubileusz 400- lecia charyzmatu wincentyńskiego
 • realizacja innowacji pedagogicznej
 • realizacja trzyletniego planu wychowawczego
 • wprowadzenie świętowania DNIA NIEPODLEGŁOŚCI, zawieszenie w salach Godła Polski
 • dzień sportu


Priorytety – kierunki pracy przedszkola na lata 2017-2020

 1. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków nauki i zabawy
 2. Wdrożenie i realizacja nowej podstawy programowej
 3. Wdrażanie innowacji pedagogicznej i dobrych praktyk
 4. Wdrażanie własnych tradycji.
 5. Aktualizacja dokumentów wewnętrznych przedszkola

Cele główne

2017/2018

 • wdrożenie nowej podstawy programowej
 • realizacja innowacji pedagogicznej i dobrych praktyk
 • realizacja trzyletniego planu wychowawczego: WIEM, CZUJE ROZUMIEM                           – WYCHOWANIE DO WARTOŚCI
 • pielęgnowanie tradycji przedszkola: comiesięczna Msza św., bal wszystkich świętych, uroczysta akademia z okazji święta ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI, Jasełka             i spotkanie wigilijne, rekolekcje wielkopostne, Misterium wielkanocne, poświecenie pokarmów i śniadanie wielkanocne, festyn rodzinny
 • aktualizacja Statutów Przedszkola wg nowych standardów wymagań
 • opracowanie i wdrażanie dokumentu: POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

Cele główne       2018/2019

- Realizacja  podstawy programowej.

- Realizacja  planu wychowawczego:   W ŚWIECIE DOBRYCH OBYCZAJÓW.

- Pielęgnowanie tradycji przedszkola: comiesięczna Msza św., bal wszystkich świętych, uroczysta akademia z okazji Święta   Odzyskania Niepodległości,  Jasełka i spotkanie wigilijne, rekolekcje wielkopostne,  Misterium wielkanocne, poświecenie   pokarmów  i śniadanie wielkanocne, festyn rodzinny, dzień sportu.

- Konkursy rozwijające talenty dzieci.

- Robotyka - rozwijanie umiejętności programowania.

- Ewaluacja wewnętrzna ; wymaganie 2 „dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”.

Cele główne

2019/2020

 • Realizacja podstawy programowej i programu wychowawczego POZNAJEMY NASZE TRADYCJE  I ZWYCZAJE. POZNAJEMY NASZYCH PRZODKÓW.
 • Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw patriotycznych
 • Pielęgnowanie tradycji przedszkola: comiesięczna Msza św., pasowanie na przedszkolaka(trzylatki), uroczysta akademia  z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, św. Mikołaj, Jasełka  i spotkanie wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, rekolekcje wielkopostne,   Misterium wielkanocne, poświecenie pokarmów i śniadanie wielkanocne, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, festyn rodzinny.
 • Konkursy rozwijające talenty dzieci.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych i umiejętności programowania.
 • Ewaluacja wewnętrzna ; wymaganie 6 „Rodzice są partnerami przedszkola”.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY 4 -LATKÓW

GWIAZDKI

6.30 – 8.00         Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym, zabawy integrujące grupę.

 1. Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka. Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

9.00 – 9.30     I ŚNIADANIE, czynności higieniczne

 1.    Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

10.30 – 11.00   II ŚNIADANIE, czynności higieniczne

 1.    Czynności samoobsługowe przed wyjściem (ubieranie się, zapinania guzików,

suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe,        zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Realizacja zajęć o podstawę programową.

12.45 – 13.00    Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe

13.00 – 13.30     OBIAD, czynności higieniczne

13.30- 14.00   Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce, wyciszenie

14.00 – 15.00   Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, pobyt na świeżym

     powietrzu. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym.

15.00- 15.15    Czynności higieniczno – porządkowe

15.15 – 15.40   PODWIECZOREK, czynności higieniczne

15.40 – 16.15        Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne,      

                   tematyczne, ogólnorozwojowe, pobyt na świeżym powietrzu.

16.15 – 16.30   Czynności higieniczne

16.30 – 17.00   KOLACJA

17.00 – 17.30               Zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.

                            

budynek
Staraniem Administratora i Wikariusza Apostolskiego diecezji Krakowsko – Kieleckiej ks. Macieja Majerczaka, dnia 13 maja 1862 roku przyjechało do Kielc pięć Sióstr Miłosierdzia. Powierzono ich trosce chorych w Szpitalu św. Aleksandra przy ulicy Kościuszki.

Stosunkowo wcześnie Siostry utworzyły Ochronkę. Założono ją w 1864 roku, władze szpitala oddały na ten cel salę szpitalną. W 1866 roku przystąpiono do budowy osobnego domu dla sierocińca, który otworzono w 1870 r. Liczba sierot stale wzrastała, w związku z czym dom kilka razy rozbudowano. Od tego czasu znajdowało w nim schronienie 30-40 dzieci. Było to miejsce przebywania głównie dla dziewcząt. W czasie wojny władze okupacyjne chciały zamknąć placówkę. Częściowo była wykorzystywana jako schronienie dla walczących partyzantów i dla rannych. Po wojnie utworzono ośrodek dla chłopców niepełnosprawnych umysłowo, który funkcjonował do roku 1996.
W roku 1996-1997 podjęto decyzję o likwidacji domu. Jednak w związku z ogromnym zapotrzebowaniem miasta na placówki opiekuńczo-wychowawcze decyzja ta została anulowana. Dnia 1 października 1997 roku powstało Ognisko Wychowawcze działające pod nadzorem oddziału „Caritas" diecezji Kieleckiej. Placówka gromadziła chłopców i dziewczęta z rodzin ubogich, zaniedbanych społecznie. Ośrodek pełnił rolę wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną (pomoc w odrabianiu lekcji). Dzieci mogły tu spożyć ciepły posiłek lub przebywać cały dzień, a w razie potrzeby również przenocować. 1 października 2000 roku Ognisko Wychowawcze odłączyło się od „Caritas" Kielce. W ramach Ogniska funkcjonował wówczas oddział przedszkolny. Od tego momentu Organem prowadzącym placówkę jest: Prowincja Warszawska Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.
Od 1 września 2005 roku istnieje samodzielna placówka pod nazwą: Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Zostało to udokumentowane wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Tak więc obecnie na ulicy Kościuszki 36 w Kielcach istnieją dwie odrębne placówki prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincji Warszawskiej: Ognisko Wychowawcze oraz Niepubliczne Przedszkole.

Wspólnota Sióstr Miłosierdzia liczy dzisiaj siedem Sióstr. Siostry swoją posługą obejmują sześć różnych dzieł:

 • - praca opiekuńczo – wychowawcza w Ognisku
 • - praca wychowawcza i katecheza w Przedszkolu
 • - katecheza w szkołach podstawowych należących do parafii pw. św. Wojciecha
 • - posługa charytatywna w Parafii św. Wojciecha
 • - posługa wśród chorych w szpitalu miejskim św. Aleksandra
 • - posługa duszpasterska we Wspólnocie Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej

 

 Autor: Siostra Renata Bereda

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY 5 – LATKÓW

STOKROTKI

6.30 – 8.00         Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę.

8.00 – 8.30       Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8.30 – 9.00     I ŚNIADANIE, czynności higieniczne

 1.    Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu
 1. Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.30 – 11.00   II ŚNIADANIE, czynności higieniczne

11.00-12.15 Czynności samoobsługowe przed wyjściem (samodzielne ubieranie się, nauka wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

12.15 – 12.30 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

12.30 – 13.00   OBIAD, czynności higieniczne

13.00 – 13.30 Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce, wyciszenie.

13.30 – 14.10   Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, pobyt

na świeżym powietrzu. Praca indywidualna o charakterze

wyrównawczo-stymulującym.

14.10 - 14.25   Czynności higieniczno – porządkowe.

14.25-14.50   PODWIECZOREK, czynności higieniczne

14.50 – 16.15 Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne,

   tematyczne, ogólnorozwojowe.

16.15 – 16.3   Czynności higieniczne

16.30 – 17.00   KOLACJA

17.00–17.30      Zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.