Przedszkole bierze udział w akcji Szkoła Pamięta 2023
W ramach akcji – Przedszkole realizuje listopadowe działania
patriotyczne:
 odwiedzanie lokalnych miejsc pamięci i ich historii
 uporządkowanie opuszczonych grobów
 wykonanie prac plastycznych o polskiej tradycji świąt
zadusznych
 obejrzenie prezentacji multimedialnej o postaci
lub rocznicy historycznej
 przygotowanie akademii patriotycznej
 Święto Niepodległości - Stokrotki występ Rodziców
 obejrzenie akademii patriotycznej
 Koncert filharmonii „Czerwone jabłuszko” – pieśni
patriotyczne: śpiew, akordeon, pianino,
 włączenie się w śpiew „do Hymnu”
 organizacja wystawy dziecięcych prac o tematyce
patriotycznej.
„Szkoła pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Odbywa się w okresie, w którym wspominamy zarówno
naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej
ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa
nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych. Celem akcji
jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę
pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności,
szczególnie tych, którzy są związani z historią danego
miejsca, regionu, społeczności.