W dniu 22 czerwca 2021 w kościele św. Wojciecha odbyła się msza święta na zakończenie roku przedszkolnego i szkolnego.
O godzinie 15.30 zebrały się wszystkie grupy przedszkolne i ogniskowe wraz ze swoimi wychowawcami oraz wszyscy pracownicy przedszkola aby uczestniczyć w tak ważnej dla wszystkich eucharystii. Dziękowaliśmy dobremu Bogu za wszystko, co nas w tym roku spotkało, za radości jak i za te chwile, które były dla nas trudne. Czas ten uczy nas pokory , refleksji nad tym co czeka nas w przyszłości. Ten wakacyjny czas zawierzyliśmy Bogu ufając, że kolejny rok będzie obfitował w potrzebne łaski.