Kochane Przedszkolaki,
z radością oczekujemy na Was w przedszkolu od 1 września
w godz. 6.30 – 17.30

Informacje dla Rodziców

* Do przedszkola przychodzą dzieci zdrowe (bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną). Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.

*   Dzieci są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

*   Rodzice przekazują dziecko pracownikowi w szatni.

* Osoby przyprowadzające/odbierające dzieci są zobowiązane na terenie przedszkola zasłaniać usta i nos, dezynfekować ręce przy wejściu oraz zachowywać dystans społeczny – min. 1,5 m.

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 25 sierpnia 2020r.

 

UWAGA !!

Procedury bezpieczeństwa

oraz

Oświadczenia rodzica