Rozdanie Dyplomów dla dzieci z Grupy Słoneczka odbędzie się
w dniu 25 czerwca o godzinie 15:30 w ogrodzie przedszkolnym,
przy zachowaniu dystansu społecznego.

Za zgodą Rodziców chętne dzieci będą mogły skorzystać z placu zabaw.
Możliwy będzie odbiór dyplomów także w innym terminie.

Serdecznie zapraszamy.