Mszą świętą rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu w naszym przedszkolu. Wszyscy uczestnicy mszy na jej zakończenie pochylili głowy, by ksiądz posypał je tradycyjnie popiołem. W atmosferze zadumy i refleksji weszliśmy w kolejny okres liturgiczny i postaramy się ten czas Wielkiego Postu przeżyć świadomie, na skupieniu, modlitwie, czynieniu dobra i wzajemnym pomaganiu.