Nasze przedszkole jest przedszkolem katolickim, prorodzinnym,
gdzie panuje atmosfera życzliwości, przyjaźni i otwartości na drugiego człowieka.
Działania wychowawcze opierają się na systemie wartości chrześcijańskich
z uwzględnieniem wartości uniwersalnych i treści patriotycznych.

Programy realizowane w przedszkolu są zgodne z obowiązującą PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008r.
(Dz. U z dn. 10.01.2009r. Nr 4, poz. 17)

Dokument –PP – jest dostępny u wychowawcy grupy, w kancelarii, u dyrektora.
Koncepcja pracy naszego przedszkola jest dostępna u wychowawcy grupy, w kancelarii, u dyrektora.
Zachęcamy do wglądu w w/w dokumenty.

Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

św. Wincentego a Paulo im. s. Róży Okęckiej                                                                                          

ul. Kościuszki 36                                                                                                                                        

   25-316 Kielce

   tel. 503 056 203; 41 344 23 38

Informacja dla Rodziców

2019/2020

  1. I.Informacje ogólne:

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 do 1800.

  1. II.Opłaty:
    1. 1.Wpisowe – 200,00zł (wpłata jednorazowa i bezzwrotna w przypadku rezygnacji- na cały czas pobytu dziecka w przedszkolu- dotyczy dzieci zapisujących się po raz pierwszy do Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia; płatne przy zwrocie karty).

  1. 2.Opłata stała (deklarację dotyczącą opłaty stałej składamy w kancelarii na początku września):

ü   do 6 godz. pobytu dziecka w przedszkolu -260,00 zł x 11 miesięcy;

ü   do 8 godz. pobytu dziecka w przedszkolu- 280,00 zł x 11 miesięcy;

ü   powyżej 8 godz. pobytu dziecka- 300,00 zł x 11 miesięcy

     Opłata stała za miesiąc SIERPIEŃ 2020r. dla wszystkich 260,00zł.

3. Żywienie- dzienna stawka żywieniowa wynosi 7,50 zł (tj.ok.150zł- 172,50zł/m-c).

Uwagi:

ü Odpłatności mogą ulec zmianie w trakcie roku szkolnego;

ü Jeśli do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, za drugie dziecko pobierane jest 50% odpłatności stałej;

  1. III.Spotkania dla Rodziców

Wszyscy Rodzice mają obowiązek uczestniczenia w spotkaniach i uroczystościach przedszkolnych,o których są informowani na bieżąco. Należą do nich spotkania organizowane przez dyrektora przedszkola, wychowawczynie w grupach, spotkania świąteczne oraz Msze św. dla wspólnoty przedszkolnej sprawowane w przedszkolu lub w kościele parafialnym św. Wojciecha.

  1. IV.Przerwy w pracy przedszkola:

ü  Wszystkich Świętych: 01 listopada 2019r. (piątek):

ü  Święto Niepodległości: 11 listopada 2019r. (poniedziałek);

ü  Boże Narodzenie, Nowy Rok: 23 - 31 grudnia 2019r. – 01 stycznia 2020r. (poniedziałek- środa);

ü  Święto Trzech Króli – 06 stycznia 2020r. (poniedziałek);

ü  Wielkanoc: 09 - 13 kwietnia 2020r. (od Wielkiego Czwartku do Poniedziałku Wielkanocnego włącznie);

ü  Maj:   01 maja 2020r. (piątek)

ü  Boże Ciało: 11 - 12 czerwca 2020r. (czwartek- piątek);

ü  Przerwa wakacyjna: cały miesiąc sierpień.

Wchodząc do sali grupy, Rodzice proszeni są o zakładanie ochraniaczy na buty.

 

W placówce obowiązuje zwyczaj

rodzice nie wchodzą do jadalni

czekamy aż dzieci skończą spożywać posiłek

 

 

 HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH w roku szkolnym 2019/2020

 

 

MOTYLKI

BIEDRONKI

JAGÓDKI

GWIAZDKI

PROMYCZKI

SŁONECZKA

PONIEDZIAŁEK

 

9.45 – 10.15

zajęcia taneczne

10.15 – 10.45

Zajęcia taneczne

8.00 – 8.30

Profilaktyka

wad postawy

8.30 – 9.00

Profilaktyka

wad postawy

8.00 -8.30

Katecheza

8.30 -9.00

Katecheza

 

12.15 – 12.45

Zajęcia taneczne

11.45 – 12.15

Zajęcia taneczne

10.45- 11.15

Zajęcia taneczne

9.00 – 9.30

Profilaktyka

wad postawy

 

11.15 – 11.45

Zajęcia taneczne

WTOREK

 

9.00 – 9.30

Zajęcia sportowe

9.30 – 10.00

Zajęcia sportowe

11.00 – 11.30

Zajęcia sportowe

10.00 – 10.30

Zajęcia sportowe

10.30 – 11.00

Zajęcia sportowe

 

10.30 – 10.45

J. angielski

8.20 – 8.50

Zajęcia sportowe

11.00 – 11.30

J. angielski

11 .30 – 12.00

J. angielski

ŚRODA

 

9.00 -9.30

zajęcia umuzykalniające

9.30 -10.00

zajęcia umuzykalniające

11.30 – 12.00

zajęcia umuzykalniające

11.00 – 11.30

zajęcia

umuzykalniające

10.00- 10.30

zajęcia umuzykalniające

10.30 – 11.00

zajęcia umuzykalniające

 

11.30 – 11.45

J. angielski

11.30 – 12.00

Katecheza

13.00 – 13.30

szachy I grupa

12.30 – 13.00

szachy

 

13.30 – 14.00

szachy II grupa

 

13.30 – 15.45 zajęcia z psychologiem- praca w grupach

CZWARTEK

 

9.00 – 9.15

Katecheza

9.20 – 9.35

Katecheza

11.00 – 11.30

J. angielski

12.00 – 12.30

J. angielski

8.00 -8.30

Katecheza

8.30 -9.00

Katecheza

 

9.00 – 9.30

Profilaktyka

wad postawy

PIĄTEK

 

11.30 – 12.00

Katecheza

12.15 – 12.45

Katecheza

11.00 – 11.30

J. angielski

11.30 – 12.00

J. angielski

 

      HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH w roku szkolnym 2019/2020

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

MSZA ŚW.

9.30 - II piątek miesiąca

KATECHEZA

8.00 - 8.30 Promyczki

8.00 – 8.30 Promyczki

11.30 – 12.00 Jagódki

8.30 – 9.00 Słoneczka

8.30 – 9.00 Słoneczka

12.15 – 12.45 Gwiazdki

9.00 – 9.15 Motylki

9.20 – 9.35 Biedronki

JĘZYK ANGIELSKI

10.30 – 10.45 Biedronki

11.00 – 11.30 Promyczki

11.00 – 11.30 Jagódki

11.00 – 11.30 Promyczki

11.30 – 12.00   Słoneczka

11.30 – 11.45 Motylki

12.00 – 12.30   Gwiazdki

11.30 – 12.00 Słoneczka

PROFILATYKA WAD POSTAWY

8.00 – 8.30 Jagódki

9.00 – 9.30   Promyczki

8.30 – 9.00 Gwiazdki

9.00 – 9.30 Słoneczka

ZAJĘCIA TANECZNE, SPORTOWE, UMUZYKALNIAJĄCE

ZAJĘCIA

TANECZNE

ZAJĘCIA

SPORTOWE

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

9.45 – 10.15   Motylki

8.20 – 8.50   Jagódki

9.00 – 9.30   Motylki

10.15 – 10.45   Biedronki

9.00 – 9.30   Motylki

9.30 – 10.00   Biedronki

10.45 – 11.15 Promyczki

9.30 – 10.00   Biedronki

10.00 – 10.30 Promyczki

11.15 – 11.45 Słoneczka

10.00 – 10.30 Promyczki

10.30 – 11.00 Słoneczka

11.45 – 12.15 Gwiazdki

10.30 – 11.00 Słoneczka

11.00 – 11.30 Gwiazdki

12.15 – 12.45 Jagódki

11.00 – 11.30 Gwiazdki

11.30 – 12.00 Jagódki

SZACHY

12.30 - 13.00 Słoneczka

13.00 – 13.30 Promyczki

                   I grupa

13.30 – 14.00 Promyczki                

                 II grupa

LOGOPEDIA

Zajęcia indywidualne

w grupach

8.00 – 14.00 Promyczki

8.00 – 15.00 Jagódki

                   Słoneczka

8.00 – 14.00 Gwiazdki

7.00 – 14.30 Słoneczka

LOGOPEDIA

15.00 – 15.30

czas dla Rodziców

PSYCHOLOG

13.30 – 15.45

praca w grupach