2 czerwca w naszej placówce odbył się „Przedszkolny Festiwal Talentów” - wydarzenie, które zgromadziło na widowni całą społeczność przedszkolną. Spotkanie adresowane było do wszystkich tych,  którzy chcieli zaprezentować swoje  uzdolnienia, możliwości i pasje.
         W przedszkolnym festiwalu wzięło udział 39 dzieci ze wszystkich grup wiekowych. Wychowankowie prezentowali się podczas śpiewania piosenek, recytacji wierszy, gry na instrumencie, rysowania, a także popisów tanecznych, sportowych, kulinarnych czy też wykazywali się szeroką wiedzą przyrodniczą.  Uczestnicy okazali niesamowitą wyobraźnię twórczą  przygotowując oryginalne stroje i ciekawe rekwizyty. Jury miało sporo trudności z wyborem zwycięzców, ponieważ interpretacje utworów zadziwiały oryginalnością i pomysłowością. Konkurs był podsumowaniem programu wychowawczego „Mam Talent – rozwijamy pasje i odkrywamy talenty dziecka w wieku przedszkolnym”, którego założenia realizowano w bieżącym roku szkolnym. Przyczynił się on do rozwijania kreatywnej postawy przedszkolaków, wzmacniania ich pewności siebie i wiary we własne możliwości.
Laureaci "Przedszkolnego Festiwalu Talentów"
w grupie dzieci 3-4 - letnich:
      Grand Prix - Kornelia K.
      I miejsce (ex aequo) - Iga D.
                                         Ignacy K.                   
      II miejsce  - Barbara Ż.
      wyróżnienie - Kacper K.;
w grupie dzieci 5-6 - letnich:
     Grand Prix - Liliana S.
     I miejsce - Aleksandra J.
     II miejsce - Aniela M.
     III miejsce - Kornelia C.
     wyróżnienie - Neli C.