Sobota 20 lipca br. była dla siostry Magdaleny ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo oraz jej bliskich i współpracowników dniem szczególnym. Tego bowiem dnia siostra złożyła swe pierwsze uroczyste śluby zakonne.
W niedzielę duża część naszej przedszkolno- ogniskowej rodziny wzięła udział we mszy świętej w kościele św. Wojciecha w intencji siostry Magdaleny. Otoczyliśmy ją naszą modlitwą prosząc Boga o potrzebne jej łaski i siłę w kroczeniu obraną drogą życia poświęconego Jezusowi. Uczciliśmy ten wspaniały dzień uroczystym spotkaniem w murach naszego przedszkola, gdzie siostra Magdalena otrzymała moc życzeń, kwiatów i ciepłych słów, które mamy nadzieję zapamięta i zachowa w sercu, a nie raz wspomni w nowym miejscu pracy. Dziękujemy siostrze Magdalenie za jej obecność wśród nas, za niezapomniany uśmiech, energię, żywiołowość, każde dobre słowo i modlitwy oraz serce jakim obdarzała powierzone jej dzieci i wszystkich wokół siebie.