W środę, 28 listopada aktorzy Teatru Eden wprowadzili nas w atmosferę oczekiwania na wizytę świętego Mikołaja. Spektakl pt. „Legenda o św. Mikołaju” przybliżył wszystkim postać ulubionego świętego dzieci. Ze sceny popłynęły mądre słowa o tym, że nie wystarczy być grzecznym, trzeba jeszcze umieć się dzielić z innymi i wzajemnie sobie pomagać. Dzieci poznały świętego Mikołaj jako małego chłopca, który nie mógł się pogodzić z panującą wokół niego biedą i pomagał najbardziej potrzebującym nie oczekując niczego w zamian i unikając rozgłosu. Przedszkolaki były integralną częścią spektaklu, rozmawiały z aktorami, nawet ukrywały Mikołaja miedzy sobą i na pewno w ich pamięci pozostanie prawdziwa historia tego świętego a nie komercyjna i świecka postać wykreowana przez media i współczesny świat.